Orden Van Leopold II

De Nationale Orden gesticht door zijne Majesteit Koning Leopold II

Wat vertelt ons de geschiedenis...

Op 12 september 1876 riep Zijne Majesteit Koning Leopold II ten persoonlijke titel een internationale conferentie bijeen, de “Brusselse Aardrijkskundige Conferentie”. Haar doelstellingen waren de verkenning van Centraal Afrika op punt te stellen, het vestigen van wetenschappelijke en sanitaire posten om de ontdekkingsreizigers bij te staan en de beschaving aan de lokale bevolkingen te brengen. De werken van de Aardrijkskundige Conferentie monden uit op de oprichting van de “Internationale Afrikaanse Vereniging” (A.I.A. Association Internationale Africaine”) dewelke besloot Centraal Afrika vanuit de oosterse kust te ontdekken… Het werd een mislukking : verschillende onderzoekstochten gingen niet verder dan de oevers van het Tanganyikameer.

Toch slaagde Henry Morton Stanley van 1874 tot 1877 erin de westerse route te openen met het afzakken van de stroom Congo. Deze gebeurtenis wekte de belangstelling van de Koning. Stanley werd door Zijne Majesteit geassocieerd aan de koninklijke doelstellingen en de “Studiecommissie voor Hoog-Congo” werd opgericht. Haar werkelijke commerciële doelstellingen zouden mogelijk gemaakt worden door het aanleggen van een gemakkelijke verbinding tussen Hoog en Neder-Congo.

Verdragen met de inheemse aanvoerders werden door Stanley afgesloten. In deze verdragen werd afstand gedaan van opperheerschappij ten voordele van een nieuwe instelling die daarvoor in 1882 opgericht werd : de “Internationale Vereniging voor Congo” (“A.I.C. Association Internationale du Congo”) die aan de oorsprong ligt van de Onafhankelijke Staat Congo. Deze Staat werd op 29 mei 1885 opgericht en zal de vlag met de gouden ster behouden die in 1877 door de A.I.A. ingevoerd werd.

Leopold II werd dus de absolute vorst van een territorium van meer dan 2 miljoen vierkante kilometer en verantwoordelijk voor de politiek, de diplomatie en de economie.

***

De vier Nationale Orden door Zijne Majesteit Koning Leopold II in Zijn hoedanigheid van Vorst van de Onafhankelijke Staat van Congo zijn :

-           de Orde van de Afrikaanse Ster         (1885)
-           de Koninklijke Orde van de Leeuw   (1891)
-           de Kroonorde                                      (1897)
-           de Orde van Leopold II                      (1900)

Ten gevolge van de aanhechting van de Onafhankelijke Staat van Congo aan België, in 1908, zijn de Ridderorden in deze Staat door Koning Leopold II gesticht Belgische Orden geworden ten zelfde titel als de Orde van Leopold (Artikel 36 van de Wet van 18 oktober 1908 van de Regering van Belgisch Congo).
Het beheer wordt overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Koninklijk Besluit van 9 mei 1910).

Op merken valt dat, vόόr de aanhechting, de onderscheidingen van deze Orden, verleend door de Vorst van de Onafhankelijke Staat van Congo, te rangschikken waren in de categorie van deze door vreemde mogendheden gegeven.
2012