Orden Van Leopold II

De Nationale Orden gesticht door zijne Majesteit Koning Leopold II

De Koninklijke Orde van de Leeuw

De Koninklijk Orde van de Leeuw werd gesticht per Dekreet op 9 april 1891 (instelling), verjaardag van de Vorst, en op 28 juli 1891 (organisatie), door Zijne Majesteit Koning Leopold II, als Vorst van de Onafhankelijke Staat van Congo.

Eerst werd gesuggereerd deze Orde “Orde van de Afrikaanse Leeuw” of “Orde van de Congolese Leeuw” te noemen. Maar uiteindelijk viel de keuze op de benoeming “Koninklijke Orde van de Leeuw”.

Deze Orde is bestemd om “de verdiensten te herkennen en de diensten aan Ons bewezen te belonen”. In de tekst van de Orde vindt men niets nopens de bewezen diensten op het Congolees territorium. Edoch, werd, in de praktijk, de Koninklijke Orde van de Leeuw steeds beschouwd als zijnde deze voor de bewezen diensten in dit land en dit, in overeensteming met de wens van zijn Stichter.

De Orde werd bij Dekreet van de Vorst verleend. Zij omvat dezelfde klassen als de Orde van de Afrikaanse Ster.

Deze Orde werd niet meer verleend na de Onafhankelijkheid van Belgisch Congo.

 

2014