Orden Van Leopold II

De Nationale Orden gesticht door zijne Majesteit Koning Leopold II

De Orde van Leopold II

De Orde van Leopold II werd bij Dekreet van 24 augustus 1900 gesticht door Zijne Majesteit Koning Leopold II als Vorst van de Onafhankelijke Staat van Congo. In de beginne droeg de onderscheiding de naam van “Decoratie van de Orde van Leopold II”. Zij wordt bij Dekreet verleend (nu bij Koninklijk Besluit).

Deze Orde is bestemd om “de diensten aan Onze persoon te belonen, om getuigenis van Onze welwillendheid te bewijzen”. Zoals men kan vaststellen is de  bewoording zou algemeen. Geen enkele vermelding verwijst naar Congo. Meer, de Koning geeft aan deze Orde de benoeming “Decoratie van de Orde van Leopold II”, hetgeen aanduidt dat Hij de diensten bewezen aan de Koning der Belgen wou belonen, gezien Hij slechts in België Leopold II was, en niet in Congo, waarvan Hij slechts de eerste Belgische Vorst was.

Volgens sommigen was het doel van de stichting van deze onderscheiding het karakter van een “Orde van het Huis” te geven, die zonder ministeriële tegenondertekening mocht verleend worden.

Een eerste Dekreet op datum van 24 augustus 1900, maar edoch nooit verschenen in het Officieel Bulletijn van de Onafhankelijke Staat van Congo, verdeelt de “Decoratie van de Orde van Leopold II” in slechts drie klassen : gouden kruis voor de eerste klasse, zilver kruis voor de tweede klasse en medaille voor de derde klasse.

Later zal Koning Leopold II beslissen dat de gedecoreerden met het gouden kruis en met het zilver kruis respectivelijk Officier en Ridder zouden worden genoemd.

Deze veranderingen, die geen enkele officiële bevestiging onder vorm van dekreet kregen,  monden
uiteindelijk uit op het stichten van de “Decoratie van de Orde van Leopold II” die we nu kennen en waarvan het stichtingdekreet, dat dezelfde datum draagt als het eerste dekreet slecht drie jaar later, d.w.z. op 1 mei 1903, in het Officieel Bulletijn van de Onafhankelijke Staat van Congo zal verschijnen.

Actueel omvat de decoratie de zes klassieke klassen en rangen.

 

2014