Orden Van Leopold II

Geschiedenis van de Vereniging

DE  KONINKLIJKE  VERENIGING  DER  NATIONALE  ORDEN  GESTICHT  DOOR  ZIJNE  MAJESTEIT  KONING  LEOPOLD II 

v.z.w.
gesticht op 25 februari 1935
(« Belgisch Staatsblad » van 9.3.1935 - wijzigingen in de bijvoegsels van het B.S. van 18.01.1936, 14.2.1953, 3.2 en 20.2.1964)

- - - - - - - - - - - - - - -

Deze vereniging, voorheen « Vaderlandslievende Vereniging voor Hulpbetoon aan de Leden van de Orde van Leopold II », groepeert sedert 1961 de titularissen van de vier nationale orden gesticht door Zijne Majesteit Koning Leopold II, namelijk : de Orde van de Afrikaanse Ster, de Koninklijke Orde van de Leeuw, de Kroonorde en de Orde van Leopold II..

De statuten van de Vereniging werden in 2004 grondig gewijzigd en ondermeer de doelstellingen die voorstaan zijn (artikel 5) :

De Vereniging mag haar bijstand verlenen aan of belang stellen in alle activiteiten gelijk aan haar doelstellingen.

 

2014