Orden Van Leopold II

De Nationale Orden gesticht door zijne Majesteit Koning Leopold II

De Kroonorde

De Kroonorde werd bij Dekreet op datum van 15 oktober 1897 gesticht door Zijne Majesteit Koning Leopold II, als Vorst van de Onafhankelijke Staat van Congo.

Deze Orde is bestemd om “diegenen die zich hebben onderscheiden, hetzij door hun artistieke, letterkundige of wetenschappelijke verdiensten, hetzij in de handels – en industriële werkkring, hetzij door hun toewijding voor de Afrikaanse beschavingsaktiviteit te belonen”.

De Orde wordt bij Dekreet verleend (nu bij Koninklijk Besluit). Initieel waren er zes rangen. De zesde, werd bij Dekreet van 25 juni 1898, onderverdeeld in Palmen en Medailles.

 

2012