Orden Van Leopold II

 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2017
ALGEMENE VERGADERING 2016

  algemene vergadering  

Prins Albert Club
Zaal Egmont
Karmelietenstraat 20
1000 Brussel


Ze omvat drie gedeeltes:

- De werkelijke algemene vergadering

- De akademische zitting , 
Conferentie door de Heer Herman De Croo

- Het middagmaal

De werkelijke algemene vergadering omvat :
Onthaal door de voorzitter (9u30 - 10u00)
  Na 22 jaar aanwezigheid , verlaat Lt Kol SBH b.d. Guido Denis de Raad van Bestuur
Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering 2014
Verslag van de Raad van Bestuur voor het werkingsjaar 1 juli 2015 - 30 juni 2016 door de secretaris - generaal de Heer Jean Mues
Voorstelling van de rekeningen over de periode 1 juli 2015 - 30 juni 2016 & budgettaire vooruitzichten door de Heer GilL. L. Bourdoux
Verslag van de rekeningtoezichters
Statutaire verkiezingen

2015